SPK Kriptopara Risk Bildirimi

DUYURU VE İLKE KARARLARI

 1. Kurul Karar Organı’nın 27/09/2018 tarih ve 47/1102 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:
  Dijital Varlık (Token) Satışları (ICO) Hakkında Duyuru
  “Kripto Para Satışı” veya “Token Satışı” olarak da bilinen genellikle blok-zinciri teknolojisi kullanarak
  para toplamaya yönelik uygulamaların birçoğu Kurulumuzun düzenleme ve gözetim alanı dışında
  kalmaktadır. Dijital varlık satıcıları, belirli (bir proje veya şirketi finanse etmek gibi) ya da çoğu zaman
  belirsiz vaatlerle dijital varlık satışı gerçekleştirmektedir. Söz konusu dijital varlıklar itibari para ile
  alınabileceği gibi Bitcoin ve Ether gibi kripto paralar kullanılarak da alınabilmektedir. Tasarım
  açısından çok farklı türlere ayrılabilmekle beraber dijital varlıklar genellikle bir şirketteki payı, bir
  hizmete erişim hakkını, gerçek hayattaki bir varlığı, ürün veya hizmete ilişkin kullanım hakkını temsil
  etmektedir. Satış süreci sonrası toplanan paranın kullanımına ilişkin bilgiler izahnameye benzer bir
  doküman olan “white-paper ”da yer almaktadır. ICO’lar çok yüksek riskli ve spekülatif yatırımlardır.
  Bu sebeple, dijital varlık almayı düşünen yatırımcıların aşağıda belirtilen risklerin bilincinde olması ve
  alınacak dijital varlık karşılığında ne vaat edildiğini detaylı incelemeleri gerekmektedir.
  Riskler
  ICO’ların birçoğu yapısı itibariyle düzenleyici kurumların yetki ve görev alanı dışında kalmakta olup,
  herhangi bir düzenleme ve gözetime tabi olmamaktadır. Kripto paralara benzer şekilde, satın alınan
  tokenların değerlerinde de aşırı oynaklık görülebilmektedir. Toplanan paralar belirtilen amaçlarla
  kullanılmayabilir. Satıcılar tarafından sağlanan dokümanlarda eksik ve yanıltıcı bilgiler olabilir. Bu
  tarz uygulamalarla fon toplanan projelerin çoğunluğu erken aşama projeler olduğu için projenin
  başarısız olması ve yapılan yatırımın tamamının kaybedilmesi söz konusu olabilir.
  Düzenleme
  Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin usul ve
  esaslara dair Kurulumuz nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Halka
  arz ve kitle fonlaması faaliyetlerine benzer yönleri ve farklılıkları bulunan “token satışı”
  uygulamalarının Kurulumuzun düzenleyici sınırlarına girip girmediği durum bazında farklılık
  gösterecektir. İkincil düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce kitle fonlaması adı altında izinsiz olarak
  gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili olarak Kurulumuz tarafından gerekli her türlü idari ve cezai tedbir
  uygulanacaktır. Bu aşamada kitle fonlaması adı altında gerçekleştirilmesi muhtemel kripto varlık
  satışlarına yatırımcılar tarafından itibar edilmemelidir.